23/4
19:00

Datum för årsmöte 2024

Degerfors Idrottsförenings årsmöte kommer att hållas tisdagen den 5 mars, klockan 19:00 i Stora Vallaskolans matsal.

Möteshandlingar finns tillgängliga på Degerfors IF:s kansli en vecka innan mötet äger rum. Handlingarna delas även ut på plats på årsmötet.

För att få delta på årsmötet måste du vara medlem i Degerfors IF. Läs mer om medlemskap här.

Motioner ska vara styrelsen till handa senast fyra veckor innan årsmötet äger rum. Lämna din motion på Degerfors IF:s kansli eller skicka den via e-post till kontor@degerforsif.se senast den 6 februari.

Vi hälsar alla våra medlemmar varmt välkomna.

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2024 Degerfors IF