12/11
15:00

Årsmötet i korthet

59 röstberättigade medlemmar hade under tisdagskvällen tagit sig till Stora Vallaskolans matsal för att delta i Degerfors IF:s årsmöte.

Årsmötet inleddes med en tyst minut där medlemmarna tillsammans mindes alla de som lämnat jordelivet.

Valberedningen bestående av Erik Rosén, Alexander Hellqvist och Stefan Jacobsson hade föreslagit Peter Pedersen som ordförande till mötet och Bo Walldén som sekreterare. Så blev också beslutat. Justeringspersoner blev Sven-Erik Eriksson och Leif Rosén.

Lars Weman guidar årsmötet genom verksamhetsberättelserna.

Fredrik Rakar och klubbchef Lars Weman gick därefter igenom styrelsens respektive sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2022. Mötet fortsatte sedan med sektionsstyrelsernas förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2022 följt av revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsens förvaltning.

När alla siffror avhandlats kunde årsmötet besluta att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Punkten senare behandlade frågan om medlemsavgift för 2024. Mötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara 365 kronor, det vill säga en krona om dagen. En mötesdeltagare påpekade, om än på skoj, att det rimligen borde vara 366 kronor eftersom det är skottår 2024.

Fredrik Rakar valdes återigen till ordförande i Degerfors IF.

När medlemsavgiften behandlats var det dags för val. Nedan ser du vilka som valdes in i styrelsen respektive lämnar.

Ordförande (1 år): Fredrik Rakar, omvald

Ledamöter: (2 år): Ulrika Eriksson, Kjell Hultgren, Lars Molén och Ulf Werner.

Ledamöter: (1 år): Carolina Nyberg Höglander.

Suppleanter: (1 år): Joakim Lundin och Suzanne Hällström.

Två ledamöter: Urban Ljungberg och Ola Svensson har en kvarvarande mandatperiod om ett år.

Två ledamöter med kvarvarande mandatperiod har valt att avsluta sina uppdrag. Lina Matsson och Jonas Lindskog.

Ledamoten Boo Jansson valde att inte ställa upp för omval och lämnar styrelsen.

Suppleanten Roland Halvarsson valde att inte ställa upp för omval och lämnar också styrelsen.

Revisorer: Eva-Britt Andersson (omval) och Göran Karlsson (omval).

Revisorsuppleant: Thomas Landmark (omval).

Valberedning: Erik Rosén (omval), Alexander Hellqvist (omval) och Stefan Jacobsson (omval).

Efter valen kunde konstateras att inga motioner inkommit och därefter var det dags för övriga frågor till styrelsen och kanslipersonalen innan mötet avslutades.

Årsmöteshandlingarna

Du som inte var på mötet kan ta del av årsmöteshandlingarna här.

OBS! Protokollet är ännu inte justerat och årsmötets beslut har formellt ännu inte trätt i kraft. Ett giltigt protokoll från årsmötet kommer att tillhandahållas den som önskar när justering är utförd. Ovan text ska inte betraktas som ett protokoll.

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2023 Degerfors IF