28/5
19:00

Uttalande med anledning av Degerfors kommuns besked att verka för en försäljning av Stora Valla

Under onsdagsförmiddagen nåddes Degerfors IF av beskedet att Vänsterpartiet och Moderaterna i Degerfors kommun kommit överens om att försöka sälja Stora Valla. Beskedet kom som en chock för föreningens styrelse och personal, som inte delgivits planerna eller deltagit i någon form av dialog rörande en försäljning.

Tidpunkten för Degerfors kommuns besked är illa vald då den riskerar störa upphandlingen av ny läktare. Upphandlingen måste bli klar innan sommaren för att den ska byggas och vara på plats till säsongen 2024. Degerfors IF är dessutom dagar från en allsvensk premiär, med allt vad det innebär. Beskedet är inte bara ett rejält avbrott i förberedelserna för att besvara frågor från media, supportrar och partners, utan också en bredsida mot förtroendet för att Degerfors kommun ska leva upp till det ansvar man har för att Stora Valla ska uppfylla Svenska fotbollsförbundets arenakrav.

Degerfors IF vet i dagsläget inte om Degerfors kommun har för avsikt att genomföra upphandlingen av läktaren eller de övriga åtgärderna som krävs för att uppfylla kraven. Oavsett, så är säsongen 2024 i riskzonen i och med kommunens utspel.

Att Degerfors kommun helt låtit bli att involvera föreningen i de samtal som föranlett förslaget om att sälja Stora Valla är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att Degerfors IF är huvudsaklig hyresgäst på arenaområdet.

I skrivande stund finns ungefär 400 barn i Degerfors IF:s ungdomslag. Föreningen gör en otrolig samhällsnytta för orten och marknadsför platsen Degerfors på ett sätt som inte går att mäta i pengar. Degerfors IF befinner sig dessutom i startgroparna med en mängd hållbarhetsprojekt som i stor utsträckning involverar skolorna i Degerfors kommun. Att vara goda förebilder och kunna bidra med positiva inslag vid sidan av fotbollen är viktigt för föreningen. Degerfors IF är väl medvetna om de ekonomiska utmaningarna som Degerfors kommun står inför, men att kommunen betraktar Stora Valla som en ekonomisk börda är beklagligt med tanke på den verksamhet som bedrivs på området.

Degerfors IF uppmanar Degerfors kommuns politiska ledning att dra tillbaka förslaget och istället inleda en dialog med föreningen kring framtida ägandeformer. Gärna i en anda av samverkan för Degerfors bästa.

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2024 Degerfors IF