5/6
19:00

Krisledningsnämnden har beslutat om vistelseförbud runt Stora Valla

Degerfors kommuns krisledningsnämnd har beslutat om vistelseförbud runt Stora Valla. Förbudet gäller tills vidare och på kartan här nedanför kan ni se vilket område det handlar om.

Det här innebär att det är förbjudet med folksamlingar i området.

Information från kommunen:

Ingen trängsel får uppstå runt Stora Valla

Smittläget i Sverige är fortsatt allvarligt och osäkert. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar på grund av det åtgärder för att bromsa smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.

Den 11 mars trädde en ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft. Den ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på särskilt angivna platser där trängsel riskerar att uppstå.

Spridningen av covid-19 ökar just nu i hela landet och Degerfors är inget undantag. Degerfors kommun är skyldiga att vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen, varför krisledningsnämnden beslutat om vistelseförbud för att motverka trängsel runtom Stora Valla idrottsplats.

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att bromsa spridningen av covid-19. Ju fortare vi stoppar smittspridningen, ju fortare kan vi återgå till en tillvaro där publiken är välkommen på idrottsarenorna. Låt det bli vårt gemensamma mål.

Vad gäller om förbudet överträds?

En överträdelse av förbudet kan ge böter om 2000 kr.

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2023 Degerfors IF