23/4
19:00

Information rörande byggandet av Stora Vallas nya läktare

Degerfors IF har sedan det allsvenska avancemanget sett fram emot uppförandet av en ny läktare längs den norra långsidan på Stora Valla. Den nya läktaren krävs för att Stora Valla ska uppfylla Svenska Fotbollsförbundets arenakrav om totalt 3000 sittplatser under tak.

För att täcka investeringskostnaderna slöts på Degerfors kommuns begäran ett nytt hyresavtal mellan kommunen och Degerfors IF 2021. I hyresavtalet åtar sig kommunen att göra de investeringar som krävs mot att hyran speglar de ökade investeringskostnaderna. Detta hyresavtal, tillsammans med Kommunfullmäktiges investeringsbeslut från samma år, är grunden för Svenska Fotbollsförbundets treåriga dispens att tillåta allsvensk fotboll på Stora Valla.

För spel på Stora Valla 2024 krävs en ny läktare eftersom Degerfors IF inte kan få förlängd eller ny dispens. Upphandlingen av Stora Vallas nya läktare är nu stängd och enligt kommunen så ligger inkomna anbud över den kostnad de är villiga att investera (15 miljoner). Enligt Degerfors kommun så förbereds en ny upphandling för att få in anbud som kan accepteras av kommunen.

Degerfors IF är oroliga inför den snäva tidsplanen och hoppas att kommunen skyndsamt kommer till beslut för att inte äventyra spel på Stora Valla 2024. Om inte beslut tas att acceptera inskickade anbud, eller nya anbud inte hinner komma in i tid, riskerar nästa års säsong att spelas på annan arena.

Det planerade medlemsmötet den 14 september kommer med anledning av ovan att helt fokusera på läktarfrågan. Mer information om medlemsmötet förmedlas via e-post till föreningens medlemmar så fort som möjligt.

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2024 Degerfors IF