5/6
19:00

Hela listan: De skänkte pengar till Gratismatchen 2021

Gratismatchen 2021 samlade in fantastiska 1 560 000 kronor till Degerfors IF. Ni är många företag och privatpersoner som varit med och bidragit. Tack till er alla!

Här nedanför ser ni vilka som skänkt pengar. Om ditt namn saknas på listan kan det vara så att du inte specificerade att pengarna skulle gå till Gratismatchen när du swishade eller betalade via bankgiro. Då kan det hända att pengarna bokförts som en ”vanlig” gåva. Oavsett vilket har pengarna gjort nytta i klubben.

Privatpersoner som har skänkt 30 öre (eller mer) per åskådare får en exklusiv Bruket-halsduk. Halsdukarna finns nu att hämta på vårt sportkontor i Fotbollens hus. Ta med legitimation.

Vill du hellre få din halsduk hemskickad? Skicka dina adressuppgifter till handla@degerforsif.se och nämn att det gäller halsduken.

Företag

Privatpersoner

HÅKAN ABENIUS
JAN-OLA VESTERLUND
Therese Hansson
STIG-ÅKE LARSSON
JOHAN THYR
Ola Toivonen
HÅKAN FIELDING
Lars Eriksson
LILIAN HANSSON
JOHAN PETTERSSON
SÖDERBERG LARSSON,ELISABETH
Susann Öhrn
Johan Öyan
Kristina Folkesson
GUSTAFSSON,PATRIK
KJELL ALTERBECK
KRISTER ERIKSSON
MARIANNE NYSTRÖM
Joha Raskinen
BERG,PER
TAGELIUS,MIKAEL
EINAR PERSSON
DAN NILSSON
JACOB JOHANSSON
EDMAN,NICLAS JONATAN
ERLING PETTERSSON
JOAKIM LUNDGREN
Lars-Olof Leander
EKSTAM,DANIEL
ALBIN LARSSON
Daniel Henriksson
Björn Dahlfors
Andreas Eriksson Ljunggren
JAN JACOBSEN
ANNA HJERPE
PER DAHLSTRÖM
KERSTIN HEDBERG
HÖGMAN,JOHAN
JANSSON GOMBRII,NATHALIE
ELIAS KLENELL
SARA HELLÖ
STURE WILHELMSSON
SKOGERSSON THELIN,KIM
JOACHIM VILLAFLOR
Catrine Viidas
ELFSTRÖM,MARIA
Alexander Forsberg
HANNA ASTVALD HEIMER
JÖRGEN ARONSSON
BENNY VESTLUND
PATRIK HAMBERG
ROLF KARLSSON
KARLSSON KVICK,ÅSA
NIKLAS SVENSSON
GUNILLA ERIKSSON
FORSMAN,RICHARD
NIKLAS FEJES
JONAS CAVALLIE WASE
LARSSON,PER
Daniel Järlebark
Johan Myhrman Larsson
ARVID WRANGE
Henning Bertheussen
KLAS BROHAGEN
MARIE RUDMALM
JORMA KOJO
ERLANDSON CLAES-GÖRAN
MARITA JAKOBSSON
HENRY ERIKSSON
HÅKAN PETTERSSON
STEFAN WAGNSSON
Erik Lannhard
JOHAN WARGCLOU
PER-INGE ERIKSSON
JERRY JENSEN
FREDRIK VIKTORSSON
RICKARD LAINE
KARIN ROSÉN ANDRÉ
SÖREN AXELSSON
OHLSÉN SVENSSON,MARIE-LOUISE
ULF BACKMAN
THOMAS KARLSSON
PER LARSSON
JENSEN MARTIN
Maria Ramsenius
ERIC SJÖGREN
MATS WEIDENSJÖ
EKBERG,NIKLAS
TOTTE VESTERLUND
Malin Nordquist
JAANA-KAISA BJÖRK
VIKTORIA GRÖNKVIST
NILSSON,TONY
Katarina Silvola
THOMAS DAHLMAN
MARCUS ERIKSSON
JOHAN WASE
ÅSA BLOMBERG
CHARLOTTE SANDBERG ROOS
DANIEL BERG
PETER KANGERT
Pernilla Eriksson
MICHAEL PERSSON
ANDREAS REHNBERG
SARA ADRIAN
LEIF OLSSON
JOHAN MOLIN
HALLBERG VIVECA
ANN-SOFIE GRANATH
Britt-Marie Söderström
NILSSON,NIKLAS
INGEGÄRD NILSSON
BARSOMA,MICHAEL
STEFAN GRYTH
BAJGORA,METI
Erik Larsson
LARS HÖGBERG
PER OTTOSSON
ULLA MINSTEDT
KLINTBERG,LARS
DANIEL GRANÉR
PIA BÄCKMAN
TIBERG,BERNT
MONICA HEDSTRÖM
Hans Gustavsson
SANNY COSIC
FORSLUND,PETTER
ULRIK CARLÉN
THORBJÖRNSSON,SVEN INGVAR
MARIA HEDBERG
MATS BOIJ
HERMAN CARLSSON
ANDERSSON,GÖRAN
AHLBERG,MARGARETA
EMMANUEL BUISSON
ANETTE BLOM
ALEXANDER WEIDENHAG
Mayvor Åsbom
WERNER,ULF
ANDERS BRUNZELL
ANDERS RÅDBERG
JAN LARSSON
BJÖRK,PIRJO
HENRIK LUNDSTRÖM
LÖFROTH,ANNIKA
LÖFROTH,LARS
CLAES LINDGREN
Dan Gunnarsson
Kennet Bergelin
INGEGÄRD NILSSON
CHARLOTTA GYLLFORS
NILSSON,RONNIE
MIKAEL STEN
LARS-GÖRAN ERIKSSON
STEFAN BÄCKMAN
GUSTAV BÄCK
MAJVOR FORSBERG KEILER
Lars Larsson
LEIF LENNARTSSON
CHRISTOFFER LUNDBERG
MAUROY,CLAES GÖRAN BERTIL HUGO
MICAEL ENGSTIG
DANIEL MOSSBERG
Björn Karl Harald Ekström
KARLSSON,SIGBRITT
Dan Ackefur
HANS OLSSON
ANDERSSON,ULF
INGE ERIKSSON
Christer Johansson
BENGT TORE KENNETH OLSSON
MÄÄTTÄ,MARJA-LEENA
Peter Benson
INGVAR CARLSSON
PALLMAN,PETER
HENRY LÖÖF
ERIKSSON,JOHAN
WAHLBECK,GERT
AXELSSON,JESSICA
LARS OLSSON
TORBJÖRN SVÄRD
DANIEL ERIKSSON
LENNART RUDMALM
Agneta Eriksson
TOLF,FILIP
MARIE RUDMALM
MALIN NILSSON
DIANE WIKLUND
HÅKAN BÅGENVIK
David Gagnert Dalgren
EMIL HÖGBERG
ERIKSSON,DAVID
JOHANNES RYDÉN
FREDRIK JOHANSSON
ELISABETH HAMBERG
Kenneth Abrahamsson
BOEL KLINTBERG
Kristin Abrahamsson
VIKTOR THUNBERG
INGE LARSSON
TOMAS ERIKSSON
GÖRAN PERSSON
ANDERS BERGLIE
Björn Arvidsson
CARL JOHAN FRÖJD
GUSTAVSSON,JOHNNY
Vera Milenkovic
MATHIAS PERSSON
HENRIK RENSTRÖM
RICHARD KARLKVIST
LARS GUNNAR FRISK
BO-GÖRAN FRISK
ALDRIN NILSSON,MIKAEL
Per Milton
EMIL LUNDH
Jon Haraldsson
Lars-Magnus Hultcrantz
NILSSON,ULRIKA
Per Larsson
LARÉN,GÖRAN
STEFAN BERNDT
Christian Nordling
JENNY HALLAM
ROBIN MOLIN
DANIEL BRATTLUND KARLSSON
OLSON,TOMAS
ERIK HANSSON
STEFAN BRATTLÖF
Olof Mattias Stjernqvist
Lars-Åke Källén
BJUR,HENRIK
JÖNSSON,J BÖRJE
Erik Jansson
JERN,HENRIK
BJÖRN EDGREN
Stefan Hult
Arne Sjögren
Bengt Höjer
Robert Karlsson
Jan Erik Birath
Mats Smith
Susanne Woxberg
Olle Eriksson
Sigvard Bengtsson
Per Erik Karlsson
Stina Borjo
Seppo Keskiniva

Rydén Lisbeth Marie
Westerlund Per
Hillerberg Henrik
Bergqvist Joel
Ågren Per
Björn Stefan
Werner Rikard
Vrethager Cedrick
Harrysson Peter
Larsson Anders Ingemar
Andersson Bo
Hällström Suzanne
Sahlberg Robert
Carlson Joakim
berggren mikael
Andergrahn Jerry
Tillman Fredrik
Hellgren Tomas
Nordin Fredrik
Rådström Eva
Ackefur Dan
Svensson Gunnar
Emilsson jonas
Zetterljung Mats
Nygren Anders
Lindfors Per
Svensson Sven-Göran
Westerlund Charlotte
Eriksson Börje
Gård Jonas
Andersson Mikael
Carlsson Lars
Nordlander Andreas
de Bruin Daniel
Nordström Leif Sixten
Bengtsson Daniel
Ericsson Ulf
Hjortsberg Kent Erik
Lundgren Anders
Andersson Tomas
Falkenström Anita
Lundin Bo
Hellqvist Alexander
Jansson Kjell Uno
Hägerfors Rikard
Olsson Anders
Emdemalm Johan
Dahlsberg Jerry
Johansson Johan
Brohagen Mats
Sihvo Pekka
Beck-Friis Jockum
Piazzolla Catharina
Zachrisson Johan
Källström Nicklas
Enocksson Olle
Karlsson Stefan

Martinsson Björn
Albinsson Tobias
Jansson Roger
Stein Björn
Björnson Ulf
Söreskog Karl-Henrik
Persson Håkan
Nordgren Matthias
Lundström Gunnar
Slorfelt Stefan
Bratt Lars
Carlberg Thomas
Fröberg Magnus
Hellström Jan
Myhrén Lars Rune Birger
Barsoma Mikael
Vaara Keijo
Eriksson Anders
Söreskog Birgitta
Andersson olof
Wennersten Torbjörn
Eriksson Bengt
Persson Arne
Barthelson Jan
Karlsson Ove
Karlsson Tomas
Parashpar Hamed
Pettersson Magnus
Larsson Hans
Persson Per-Göran
Jakobsson Gustav
Malm Peter
Björklund Peter
Andersson Yvonne
Karlheden Bert
Åkelius Johan
Larsson Håkan
Lödén Jonas
Lennartsson Håkan
HAGER BERNATS ALBERT
Svedjemo Jonas
Jansson Anders
Hermansson Mattias
FALLANDER ÅGREN Jonas
Abrahamsson Kenneth
Febring Ulf
Nygren Lars
Bergman Jonas
Mörk Erik
Walldén Gunnar
Törnqvist Lars
Rudmalm Magnus
Roos Lennart
Nilsson Per Åke
Eriksson Lars
Bolinder Per-Eric
Swanolf PerArne
Kihl Tommy
Bohm Oliver
Wase Urban
Andergrahn Jerry
Marklund Björn
Rahkonen Tomas
Rudmalm Martin
Schönning Lars
Beck-Friis Jockum
Franke Peter
Renhult Jonas
Antonsson Håkan
Henriksson Roy
Rehnberg Siv
Zettergren Bengt
Rehnberg Kjell
Hansson Johan
Svensson Sven-Göran
Nilsson Magnus
JAKOBSSON Sten-Åke
Karlsson Jan
Elfving Leif
Larsson Staffan
Kihl Håkan
Fälting Göran
Björk Ewa
Bergdahl Milla
Claréus Wästlund Magnus
Lundin Mattias
Skoda Annapia
Hamberg Carolina
Majoros Izabel
Sjöström Stefan
FitzPatrick Björkman Karin
Nordwall Rikard
Larzon Jörgen
Bergdal Carl-Johan
Eriksson Patrik
höglander andersson ulrica
Andersson Fredrik
Nermark Pontus
Andersen Hans-Jörgen
Ignell Adam
Nilsson Ida
Persson Mathias
Edberg Jim
Palmqvist Erik
Neuman Nicklas
Höjer Kalle
sveder joachim
Sandell Anna-Lena
Gustafsson Kristoffer
Berglund Mats
Radberg Borje
Möller Thomas
Eriksson Torbjörn Kjell
RUdmalm Christina
Larsson Johan
Alsbjer Christer
Hermansson Peter
Lagergren Niklas
Gustavsson Roger
Persson Gunnar
Johannesson Hans
Gustavsson Gunilla
Sjöström Ulrika
Klingberg Helén
Jönsson Sören
Larpe Katarina
Eriksson Anders
Nilsson Ulf Sören
Johansson Claes
Björkman Karl-Johan
Löfroth Karl
Bröms Peter
Stjernberg Birgitta
Stein Bertil
Almquist Ulf
Larsson Lars-Åke
Blidh Rune
Karlsson Steve
Brandin Fredrik
Rosén Hans
Nilsson Elin
Fors Linda-Marie
Wahlberg Michael
Rundh Kenny
Jansson Håkan
rönnberg ann
jonsson henrik
Eldh Karolina
Lundkvist Eric
Neuman Nicklas
Forsberg Mattias
damperud anton
Finnström Andreas
Tolf Jonas
Jatko Jesper
Karlsson Lagnelius Emil
Eriksson Carl-Ove
Voyce Tarja
Andersson Jonas
Abrahamsson Kjell
Berntsson Christian
Sewelén Per-Joel
Åkerlund Eleonore
Eriksson Sten
Winkler Ann
Kristoffersen Carl-Anton
Engman Jonas
Nilsson Maria
Hugelius Martin
Rehnberg Siv
Nilsson Ingegärd
Leander Lars-Olof
Dahlén Eric
Eriksson Ulrika
Nilsson Per
Winter Joel
Vainikainen Marcus
Rynefors Erik
Hellström Johanna
Johansson Winn
näslund fredrik
Edquist Samuel
Lundström Göran
Berg Thomas
Gunnarsson Leif
Martinsson Jonny
Bergström Hans
Wunder Camilla
Johnsson Stig Peter Thomas
Hultgren Kjell
Israelsson Lars-Göran
Edvinsson Christer
Johansson Emma-Lina
Eriksson Lennart
Collin Patrik
Reinholdsson Curt
Eriksson Lennart
Sandquist Herman
Brodin Ulf
Reimers Johanna
Karlsson Bo
Zetterman Andreas
Bodin Jonas
Esperi Lukas
Johansson Gunnar
Eriksson Erik
Svensson Jonas
Engstedt Sofia
Borg Johan
Rydberg Roland
Ignell Jan
Boij Mikael
Eriksson Håkan Bo
Neuman Jörgen
Bengtsson Lars-Göran
Jarnhamn Inger
Alsbjer Lena
Nyberg Höglander Carolina
Hedengren Martin
Eriksson Per
Andersson Kurt Sune
Johansson Johann
Karlsson Håkan
Alsbjer Lena
Ellström Christer
Almgren Johan
Nylén Sven Olov
Eriksson Anders
Andersen Hans-Jörgen
Blom Christina
Hjärpe Lars-Peter
Persson Lars-Olof
Zettergren Gert-Ove
Möller Christian
Kärnström Anders
Reinholdsson Sven-Olof
Nilsson Per
Cramlöv Eva
Pettersson Bo
Nilsson Stig Ove
Flodh Sören
Gårdevall Ola
Eriksson Jan
SIGNELL ERIK OLA
Eriksson Henric
Karhunen Kari
Hogfeldt Jan
CAVALLIE WASE Pontus
Johansson Per
Rundberg Christer
Andersson Leif
Karlsson Bengt-Eric
Johnson Kenneth
Werner Ulf
Österman Britte-Marie
Mattsson Lars-Erik
Elfving Sofia
Ericsson Roger
Fredriksson Therese
Rundberg Christer
Norstedt Christer
Pettersson Anders
Mogren Anders
Håkansson Lovisa
Pettersson Lennart
Ulff Johan
Paju Henrik
Eriksson Per-Olof
Lassila Jari
Waldeck Stefan
Magnusson Håkan
Åhlgren Marcus
Edlund Claes

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2023 Degerfors IF