21/7
13:00

Värdegrund

Degerfors IF:s värdegrund består av dessa övergripande områden:

• Glädje och utveckling
• Respekt och hänsyn
• Alla är välkomna
• Fair Play

För att värdegrunden ska efterföljas och hållas levande krävs ett aktivt arbete i vardagen. Tränarna behöver ha kunskap om barns och ungdomars utveckling, behov och förutsättningar och därför utbildas föreningsledarna i värdegrundsfrågor.

Värdegrundsmaterialet ”Ett steg framåt – för en mer inkluderande fotboll” är ett konkret verktyg som är framtaget av SvFF och som syftar till att stärka både jaget och laget. Samtliga ungdomsledare i föreningen har tillgång till materialet, så de kan jobba med värdegrund i praktiken.

Under 2024 ska vi fördjupa och förtydliga arbetet med värdegrund. Varje lag kommer att jobba mer systematiskt med värdegrundsfrågor.

Vi ska också arrangera en aktivitetsdag, där vi blandar samtliga spelare och ledare från de olika lagen och genomför ett antal samarbets- och diskussionsövningar med syfte att stärka gemenskapen och kännedomen mellan spelarna och ledarna i föreningen. Till denna dag ska ett antal unga ledare utbildas, så att de kan hålla i enklare övningar med de yngre spelarna. Förhoppningen är då att detta kan vara ett steg mot att vilja blir tränare och gå de tränarutbildningar som SvFF erbjuder.

Partners

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2024 Degerfors IF