Biljettinformation oktober

Så länge restriktionerna gäller har vi endast ett fåtal biljetter att sälja. De säljs på butiken Leva Livet i Degerfors. När restriktionerna släpps och vi får ta in 5 000 personer på arenan kommer biljetterna att säljas i första hand via vår hemsida.

Vi kommer ställa i ordning en bortasektion på östra kortsidan och hemmasupportrarna kommer ha sin plats på en sektion på norra långsidan. Om beslutet om släppta restriktioner kvarstår kommer biljetter läggas ut till försäljning i början av oktober.

Scroll to Top