Stadgar

Degerfors Idrottsförening som är stiftad den 13 januari 1907 och med vilken Jannelunds SK:s medlemmar återförenades år 1936, har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

Ta del av föreningens stadgar i vår nedladdningsbara pdf:

Scroll to Top